img-responsive

Tomasz Łabuz

Z informatyką spotkał się na poziomie Atari 65XE i języków Basic i Action! Zawodowo zajmuje się programowaniem już kilkanaście lat, głównie na platformę Java z wykorzystaniem frameworków Spring i Wicket oraz JavaEE. W pracy ukierunkowany głównie na cel czyli działający program i zadowolony klient, nie zapomina przy tym o dobrych wzorcach projektowych i architekturze nie blokującej rozwoju systemu w przyszłości, posiada doświadczenie jako kierownik techniczny małych zespołów wykonawczych. W ciągu ostatnich 5 lat prawie rok spędził prowadząc szkolenia z Java, głównie ze Spring Framework, Hibernate, EJB i administracji serwerem JBoss. Z zamiłowania kucharz, lubi sobie również czasem pochodzić z aparatem fotograficznym.

Lectures

In Polish java.util.concurrent czyli wielowątkowość z różnych perspektyw, tych mniejszych i tych enterprise

Wielowątkowość to temat przewijający się często w aplikacjach. Czasem tworzona ręcznie, czasem przykryta przez frameworki. Omówione zostaną niektóre elementy pakietu java.util.concurrent, które można wykorzystać zarówno do implementacji wielowątkowości w swoich aplikacjach jak i bezpiecznego wykorzystywania jej w gotowych projektach opartych na gotowych frameworkach. Przyglądniemy się również sposobom wykorzystania wielowątkowości w JavaEE np w komponentach EJB.