Reactive Java

Wymagania wydajności, skalowalności i odporności na awarie stawiane przed współcześnie tworzonymi aplikacjami są coraz większe. Ruch związany z reactive manifesto promuje architekturę aplikacji, która ma nam ułatwić sprostanie tym zadaniom. Rx Java pozwala na pisanie serwisów wykonujących zadania w wielu wątkach. Podstawową jednostką przetwarzania jest zdarzenie, a Rx Java udostępnia nam warstwę abstrakcji w postaci strumieni zdarzeń oraz zestawu funkcji pozwalających na filtrowanie, grupowanie, transformację oraz łączenie ich ze sobą. Programista po stronie serwera decyduje jak i kiedy zdarzenia są generowane, a po stronie klienta w jaki sposób są one łączone z innymi strumieniami i konsumowane. W ramach prezentacji pokażę jak korzystać z biblioteki Rx Java, jak jej zastosowanie zmienia architekturę aplikacji i w czym to podejście jest lepsze od stosowania wzorców Future i Callback. Zbudujemy prosty serwis komunikujący się asynchronicznie z innymi aplikacjami. Postaramy się aby ich awarie miały minimalny wpływ na funkcjonalność naszego serwisu. Zmierzymy jego wydajność i porównamy z podejściem gdzie wątki działają synchroniczie i blokują w oczekiwaniu na dane.

Lecture by

Lecture details

  • In Polish Presented in Polish
  • Lecture