java.util.concurrent czyli wielowątkowość z różnych perspektyw, tych mniejszych i tych enterprise

Wielowątkowość to temat przewijający się często w aplikacjach. Czasem tworzona ręcznie, czasem przykryta przez frameworki. Omówione zostaną niektóre elementy pakietu java.util.concurrent, które można wykorzystać zarówno do implementacji wielowątkowości w swoich aplikacjach jak i bezpiecznego wykorzystywania jej w gotowych projektach opartych na gotowych frameworkach. Przyglądniemy się również sposobom wykorzystania wielowątkowości w JavaEE np w komponentach EJB.

Lecture by

Lecture details

  • In Polish Presented in Polish
  • Lecture