Conversation Patterns for Software Professionals

Stworzyliśmy dość dużą ilość narzędzi, które mają nam pomóc ująć w mierzalne ramy często niejasne potrzeby biznesowe. Stworzyliśmy przypadki użycia, historie użytkowników, testy akceptacyjne, scenariusze, specyfikacje i można by tak dość długo wymieniać.


Chociaż celem tych narzędzi jest poprawa współpracy z klientem, to jednak często używamy ich, aby się przed klientem schować. Zamiast rozmawiać z człowiekiem o jego potrzebach, skupiamy się na wypełnianiu formatek.


Ten problem zmotywował mnie do rozpoczęcia prac nad Conversation Patterns for Software Professionals, technikami efektywnej rozmowy z klientami, które pomagają docierać do jego rzeczywistych potrzeb i poszukiwać rozwiązać. Conversation Patterns sprawiają, że umiejętności miękkie stają się bardziej programmer-friendly i łatwiej nad nimi pracować i co najważniejsze przynoszą oczekiwany efekt.

Lecture by

Lecture details

  • In Polish Presented in Polish
  • Lecture