Błędy uwierzytelniania i zarządzania sesją w JEE

Celem wykładu jest pokazanie na czym polega Broken Authetication and Session Management – co to tak naprawdę oznacza. Jakie mogą być tego konsekwencje i czy to występuje obecnie w JEE.


Wykład jest przeznaczony dla osób tworzących aplikacje korzystając z WEBowych frameworków Java.


Broken Authetication and Session Management jest od wielu lat klasyfikowany przez OWASP (Open Web Application Security Project) jako jedna z groźniejszych podatność aplikacji WEBowych.

Lecture by

Lecture details

  • In Polish Presented in Polish
  • Lecture